Πάσχα στο χωριό . . .

Posted By on 27 Απριλίου 2011

Επιτάφιος Αγ.Νικολάου

εκδήλωση μετά τη Λειτουργία της Αγάπης

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.