ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Posted By on 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Σήμερα…………………ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η……,………………………

……………………………κάτοικος…………………………………………………

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Διά της παρούσης τον/την…………………………………………………………….
να με εκπροσωπήσει και να ψηφίσει αντί εμού όποιους ήθελε κρίνει ικανούς για το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου των απανταχού Ποκιστιάνων στις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Αθήνα(Δημοτικό αναψυκτήριο Ηλιούπολης) την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014.

 

 

 

…………………………….

(Υπογραφή εξουσιοδοτούντος)

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.