Δράση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ – Η ΠΟΚΙΣΤΑ” ιδρύθηκε από τη Συνέλευση των ιδρυτικών μελών της 15ης Μαρτίου 1973,όπου έλαβαν μέρος οι Ποκιστάνοι:

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΕΥΑΓΓ. ΧΑΡΑ ΤΣΙΛΙΟΣ 4.ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ.5.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ 6.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ.ΤΟΜΑΡΑΣ 8.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ 9.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΝΤΖΙΓΑΝΗΣ 11.ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12.ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΤΣΙΛΙΟΣ 13.ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ.ΣΤΕΛΙΟΣ 14.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 15.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΡΔΩΝΗΣ 16.ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤ.ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 17.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 18.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 19.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 21.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤ. ΣΤΑΪΚΟΣ, 22.ΤΣΙΛΙΟΣ ΘΩΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το παρόν καταστατικό του Συλλόγου, που με απόφασή της η γενική συνέλευση στις 13-12-2009 τον μετονομάζει σε “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ” “Η ΠΟΚΙΣΤΑ”, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα με εκσυγχρονισμό των διατάξεων και ρυθμίζει τη λειτουργία του Συλλόγου ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1.

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος των απανταχού Ποκιστιάνων Ναυπακτίας Αιτ/νίας με την επωνυμία <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ>><<Η ΠΟΚΙΣΤΑ>>με διακριτικό τίτλο <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΠΟΚΙΣΤΑ>>.Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η γενέτειρα Ποκίστα Ναυπακτίας. Έμβλημα του Συλλόγου είναι ο κέδρος στη σκιά του οποίου ρέει πηγή νερού. Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει κυκλικά την επωνυμία <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ>> << Η ΠΟΚΙΣΤΑ>> στο μέσο το έμβλημα του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης του Συλλόγου 1973.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΚΟΠΟΙ

Ο σύλλογος δεν έχει και δεν επιτρέπεται να έχει στο μέλλον πολιτική ή οικονομική σκοπιμότητα

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

α . Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική προαγωγή των μελών του και γενικά των συγχωριανών και φίλων της Ποκίστας.


β. Η ανεύρεση, συγκέντρωση και επεξεργασία λαογραφικών, ιστορικών, πολιτιστικών στοιχείων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πνευματικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.


γ. Η σύσφιγξη σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η δημιουργία αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των συγχωριανών και φίλων της Ποκίστας.

δ. Η διατήρηση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανεπίτρεπτες προσβολές και δραστηριότητες. Η καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.


ε. Η συνεργασία του Συλλόγου με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή με παρόμοια σωματεία και Συλλόγους γειτονικών και άλλων πόλεων της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών.

στ. Η συνειδητοποίηση μεταξύ των μελών του της ιστορικής και τοπικής καταγωγής τους, και ό,τι αυτό συνεπάγεται ως ευθύνη, χρέος και αποστολή για τη διάσωση, διαφύλαξη, καλλιέργεια και διάδοση των τοπικών ηθών, εθίμων και παραδόσεων, αλλά και της ιστορίας μας γενικότερα.

ζ. Η προβολή και ο εξωραϊσμός του Χωριού μας και γενικά η με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο πρόοδος της Ποκίστας.

η. Η παρέμβαση του Συλλόγου σε έργα δημόσιου χαρακτήρα και ενδεικτικά: κατασκευή και συντήρηση κτιρίων πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του χωριού μας πολιτιστικού κέντρου, λαογραφικού μουσείου, ξενώνα καθώς και ανάπλαση χώρων, σήμανση πλατειών, δρόμων, μονοπατιών κ.λ.π. και πάντα με την άδεια των αρμοδίων αρχών.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί του Συλλόγου υλοποιούνται με όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ειδικότερα:

α) Με την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου (ανεξάρτητου πολιτικά), ιστορικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, λαογραφικού, πατριωτικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου..

β) Με την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων,εκδρομών, χοροεσπερίδων, παραδοσιακών εορταστικών και άλλων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.

γ) Με τη συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμου – Νομού – Περιφέρειας – Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της Ποκίστας.

δ) Με τη δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς επιστημονικούς και πνευματικούς συλλόγους, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στο τύπο.

στ) Με τη δημιουργία Βιβλιοθήκης και τράπεζας αίματος.

ζ) Με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

η) Με την καθιέρωση θεσμού «ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΚΙΣΤΙΑΝΩΝ», που θα απονέμεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σε καταγόμενα από την Ποκίστα πρόσωπα, για την κοινωνική, πνευματική, πατριωτική ή επιστημονική και κάθε άλλη αξιόλογη διάκρισή τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

θ) Με το να λειτουργεί σαν συνεκτικός κρίκος μεταξύ των εχόντων κοινή καταγωγή, τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

ι) Με το να κάνουμε τους ομογενείς μας περήφανους για το τόπο που γεννήθηκαν.

ια) Με τη δημιουργία ιστοσελίδας για την άμεση ενημέρωση των Ποκιστιάνων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η δημιουργία και προβολή της ιστοσελίδας μας έχει σαν στόχο να δώσει τη δυνατότητα για την συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού ενεργών μελών και φίλων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να καταστούν ένας σημαντικός πυρήνας αλλά και ισχυρός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το αύριο με γέφυρα το σήμερα.

ιβ) Με την ανεύρεση,ταξινόμηση,έκδοση κάθε μορφής ιστορικού, λαογραφικού στοιχείου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

α) Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Για την εγγραφή στο Σύλλογο, το υποψήφιο μέλος πρέπει:

Να υποβάλλει γραπτή ή προφορική αίτηση προς το Δ.Σ. . Το νέο μέλος καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των δέκα (10) ευρώ και δέκα (10) ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τακτικά Μέλη:

Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί, πολίτες Ελληνικής καταγωγής, άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους που κατάγονται ή κατοικούν ή έχουν ειδική (π.χ. εργασία, επένδυση) σχέση με την Ποκίστα και διαμένουν τουλάχιστον πέντε χρόνια στο χωριό μας .

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να μετέχουν στις συζητήσεις της Γ.Σ. να προτείνουν, γραπτώς ή προφορικώς, οτιδήποτε νομίζουν ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του συλλόγου, προς το Δ.Σ., το οποίο και κρίνει εάν πρέπει να συζητηθεί στη Γ.Σ. ή να αποφασίσει μόνο του.

γ) Επίτιμα Μέλη:

Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον τεσσάρων(4) μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο ή άτομα που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για το Σύλλογο και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, μπορούν όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις, όταν κρίνουν ότι συμβάλλουν στην καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

δ) Υποχρεώσεις

– Η συμμετοχή στις διαδικασίες, στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

– Τακτική καταβολή της συνδρομής και των έκτακτων εισφορών.

– Κοινωνική συμπεριφορά, αντάξια των αρχών, αξιών και σκοπών του Συλλόγου.

– Σε κάθε μέλος του συλλόγου που δεν συμμορφώνεται με τις αρχές και τους σκοπούς του καταστατικού ή δεν δείχνει υπακοή στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., ή εκδηλώνει στείρα και ανούσια αντίθεση προς τους επιδιωκόμενους και καθαρά προσδιορισμένους σκοπούς του Συλλόγου, επιβάλλονται από το Δ.Σ. ποινές ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης.

Το Δ.Σ. θα κρίνει και θα αποφασίσει την κατάλληλη ποινή.

Οι ποινές διακρίνονται σε:

 • Απλή παρατήρηση.

 • Έγγραφη επίπληξη.

 • Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους μέχρι (1) ένα χρόνο.

 • Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές επιβάλλεται αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί στο Δ.Σ. το μέλος που έπεσε σε παράπτωμα.

– Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών τους στο Σύλλογο, στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά του όργανα.

– Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο επί ένα (1) χρόνο, διαγράφεται, με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση. Για την επανάκτηση του δικαιώματος, απαιτείται νέα εγγραφή και αφού καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και τις οφειλόμενες μέχρι την διαγραφή του εισφορές.

– Οποιοδήποτε μέλος και οποτεδήποτε μπορεί να ζητήσει με γραπτή δήλωσή του, που θα απευθύνεται στο Δ.Σ., τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, υποχρεώνεται όμως να καταβάλει ολόκληρη τη συνδρομή του για το τελευταίο έτος που ήταν μέλος.Υποχρεούται δε να γνωστοποιήσει την απόφασή του τρεις μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α. Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. στην οποία παραβρίσκονται τα ¾ τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δε απόφαση για τη διάλυση του παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών. – Ο Σύλλογος διαλύεται αφ’εαυτού όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από είκοσι (20).

β-Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα αναλωθεί σε δημόσιο έργο του χωριού που θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των εναπομεινάντων μελών, το δε αρχείο παραδίνεται στον Δήμαρχο του Δήμου στον οποίο ανήκει η Ποκίστα.

Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται η περιουσία του Συλλόγου στα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α. Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

β. Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 2.001 έως 5.000 ευρώ.

γ. Μεγάλοι Ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 5.000 ευρώ.

δ. Τα ονόματα των έως τώρα και των μελλοντικών δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών να αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ’ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών να αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.

ε. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε 4 χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 7.΄
ΠΟΡΟΙ: Έσοδα του Συλλόγου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών, που ορίζεται σε 10 ευρώ.

β. Η ετήσια συνδρομή του μέλους, που ορίζεται σε 10 ευρώ.

γ. Οι έκτακτες εισφορές, το ποσό των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

δ. Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ε. Οι δωρεές που δεν είναι αντίθετες με τις αρχές και το σκοπό του Σωματείου.

στ. Κάθε άλλη νόμιμη παροχή και χορήγηση.
Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.

Το ύψος των χρηματικών ποσών των παραγράφων α. και β. αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Σύλλογος διοικείται και λειτουργεί με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ισοτιμίας, από:

α) τη Γενική Συνέλευση των μελών του και

β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά ενώ οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη είτε είναι παρόντα και διαφώνησαν κατά τη λήψη, είτε απόντα.

β. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με ατομική έγγραφη πρόσκληση και με ανάρτηση πρόσκλησης στα γραφεία του συλλόγου όπου καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον ακριβή χρόνο και τόπο της συνεδρίασης του Συλλόγου, τον αριθμό της Συνέλευσης (πρώτη, δεύτερη κλπ), τον αριθμό των μελών που χρειάζονται για την απαρτία καθώς και τυχόν ημερομηνία επόμενης Συνέλευσης, σε περίπτωση μη απαρτίας, επτά (7) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στα μέλη που κατοικούν οπουδήποτε αλλού, αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (15) μέρες πριν από την παραπάνω ημεροχρονολογία. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών, όλες τις συνδρομές τους.

γ.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 30% των ταμειακώς εντάξει μελών (απαρτία). Αν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γενική Συνέλευση, να εκλέξει με τη διαδικασία των προτάσεων και με ψηφοφορία με ανάταση  των  χεριών τριμελές Προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται επί των ιδίων θεμάτων χωρίς  άλλες διατυπώσεις την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας,και οι αποφάσεις παίρνονται με τους παρόντες οι οποίοι ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δίδουν απαρτία στη συνέλευση.

δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τη διαδικασία με τη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καταρτίζει τον κατάλογο των ομιλητών, δίνει τον λόγο στα μέλη ή τον αφαιρεί αν είναι εκτός θέματος και αποβάλλει κάθε παρεκτρεπόμενο, καλεί δε τα μέλη να ψηφίσουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και γενικά έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα πρακτικά, που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το τρίτο μέλος του Προεδρείου, το οποίο βοηθά το Γραμματέα στο έργο του.

στ. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές όταν αφορούν  αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και προσωπικά θέματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γίνεται με ανάταση του χεριού. Μέλη ταμειακώς εντάξει που διαμένουν μακράν της έδρας μπορούν να εξουσιοδοτούν γραπτά άλλα μέλη να ψηφίσουν για λογαριασμό τους με έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση ή αφού προμηθευτούν έγκαιρα ψηφοδέλτια να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία κατά την ημέρα των εκλογών ταχυδρομικώς.

ζ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα, διαβάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η διαχείριση της Διοίκησης του Συλλόγου. Στη συνέχεια διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και ακολουθεί συζήτηση για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και άλλα τυχόν ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να γραφτούν οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και την δράση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν την Γ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει τα θέματα που προτείνει για συζήτηση Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης), οποιοδήποτε θέμα προτάθηκε εγγράφως από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Θέμα που δεν γράφηκε στην Ημερήσια Διάταξη δεν συζητείται.

η. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  με απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ή με αίτηση του (1/5) των μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, την οποία απευθύνουν στο ΔΣ και στην οποία γράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η αιτιολογία του επείγοντος χαρακτήρα της σύγκλισης του οργάνου. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ από την κατάθεση της αίτησης. Οι προθεσμίες για την προφορική ανακοίνωση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι τρεις (3) και επτά (7) μέρες αντίστοιχα για τα εντός και εκτός έδρας μέλη.

θ. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. για λόγους ανώτερης βίας, έχουν το δικαίωμα δέκα (10) τουλάχιστον μέλη να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και να προκηρύξει νέες εκλογές. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεώνεται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραιτήσεως σ’ αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία, η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο. Άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης σ’ αυτή την Γ.Σ. δεν επιτρέπονται.

ι) Η τακτική ετήσια Γ.Σ. συγκαλείται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους στην αίθουσα του Δημοτικόυ Σχολείου Ποκίστας ή όπου αλλού αποφασίσει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά(7) μέλη και εκλέγεται για περίοδο τριών (3) χρόνων με μυστική ψηφοφορία, με κοινό ψηφοδέλτιο και ένα έως επτά σταυρούς προτιμήσεως, από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. δύναται να παραταθεί για δύο (2) και μόνο μήνες προκειμένου το απερχόμενο Δ.Σ. να ολοκληρώσει το έργο του με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που λαμβάνεται με φανερή πλειοψηφία.

β. Στο Δ.Σ. εκλέγονται με σειρά πλειοψηφίας οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι. Οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες με σειρά πλειοψηφίας, είναι αναπληρωματικά μέλη, καλούμενα κατά περίπτωση να αναπληρώσουν τυχόν κενά στην προβλεπόμενη 7μελή σύνθεση του ΔΣ.

γ. Το μέλος που έχει τους περισσότερους ψήφους και σε ισοψηφία το αρχαιότερο, καλεί μέσα σε οκτώ ημέρες τα μέλη που εκλέγονται να συγκροτηθούν σε σώμα για να εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και μέλη. Η ψηφοφορία είναι μυστική, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα και απαιτείται η απλή πλειοψηφία.

δ. Ο/Η Πρόεδρος καλεί μέσα σε 7 μέρες σε κοινή συνεδρίαση το νέο και το απερχόμενο Δ.Σ. για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου, της σφραγίδας, των Βιβλίων οικονομικής διαχείρισης, του Μητρώου Μελών και καθετί άλλο που ανήκει στην περιουσία ή διοικητική δικαιοδοσία του Συλλόγου. Είναι αναγκαία η σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση και παραλαβή του ταμείου και του υλικού του συλλόγου. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την παραπάνω ανάληψη της Διοίκησης, το απερχόμενο Δ.Σ. διαχειρίζεται με ευθύνη, ακόμη και μόνο του, τις υποθέσεις του Συλλόγου που δεν επιδέχονται αναβολή. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο

ε. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τέσσερα (4) μέλη του ΔΣ. κατόπιν υποβολής αιτήσεως που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, το οποίο και μπορεί να μιλήσει σ’ αυτές πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν συμφωνεί το Δ.Σ. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη συνεδρίαση.

στ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία και μόνη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα για τα οποία, τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τέσσερα(4) μέλη του Δ.Σ. που είναι παρόντα. Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται, αφού προηγούμενα διαβαστούν, το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης.

ζ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) τακτικές και έκτακτες συνολικά συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα Σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση που ο αριθμός μελών του Δ.Σ. έχει μειωθεί κατά (3) τρία μέλη τουλάχιστον, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. Ο Σύλλογος κατ’ οικονομία μπορεί να διοικηθεί από τετραμελές Δ.Σ., μόνο στην περίπτωση που για τη λήξη της  θητείας του απομένει χρόνος λιγότερος από ένα (1) έτος. Μέλη του Δ.Σ.που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις ή προβλήματα οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου ή συστηματική αντιστράτευση στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ μπορούν να καθαιρεθούν μόνο κατόπιν προτάσεως του ενός δέκατου (1/10) των μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ύστερα από απόφαση που λαμβάνει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών αφού βεβαίως κληθούν σε απολογία τα μέλη που κατηγορούνται και αποδειχθούν βάσιμες οι κατηγορίες.

η. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν ρητά στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και που υπηρετούν το σκοπό του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλήψεις βλαπτικές για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε ή είχε αντίθετη γνώμη σε απόφαση βλαπτική για το Σύλλογο, απαλλάσσεται της προσωπικής του ευθύνης. Τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης αποτελούν στην περίπτωση αυτή πλήρη απόδειξη. Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου. Το Δ.Σ. πραγματοποιεί επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επιστημονικά και εκπολιτιστικά σωματεία κ.λ.π.

θ. Αν λήξει η θητεία του Δ.Σ. και δεν εκλεγεί νέο, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων. το Δ.Σ. ζητά τον διορισμό Διοικούσας Επιτροπής από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

ι. Τα βασικά Βιβλία που τηρεί το Δ.Σ. είναι:

– Μητρώο Μελών

– Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

– Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

– Βιβλίο  Ταμείου

– Βιβλίο Περιουσίας

– Βιβλίο Πρωτοκόλλου

ια. 0 Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής νομικού ή φυσικού προσώπου. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Προεδρεύει στο Δ.Σ. και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του Δ.Σ. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εντάλματα πληρωμών και εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου. Έχει τη γενική επιμέλεια και επίβλεψη για την εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

ιβ. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι ιδιότητες και αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και Του Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να συμπέσουν σε καμία περίπτωση στο ίδιο πρόσωπο. Για λόγους λειτουργικότητας και καλής διαχείρισης του Σωματείου ο Πρόεδρος εκχωρεί εγγράφως στον Αντιπρόεδρο ορισμένες αρμοδιότητές του, τις οποίες και ανακαλεί κατά την κρίση του.

ιγ. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την κανονική σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κρατά τη σφραγίδα του Συλλόγου και όλα τα Βιβλία εκτός από το Ταμείο, τηρεί το Μητρώο και το αρχείο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και με τον Ταμία τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό.

ιδ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική διαχείριση και τη λοιπή    Περιουσία    του  Συλλόγου.  Ο ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του συλλόγου και πληρώνει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έξοδα ύστερα από την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον πρόεδρο Δ.Σ. και το γενικό γραμματέα. Ο Ταμίας ενεργεί ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις, που αναγράφουν τη συνεδρίαση στην οποία το Δ.Σ. πήρε τη σχετική απόφαση. Το ύψος του ποσού των μικροδαπανών που μπορεί να εκτελέσει ο ταμίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και καταγράφει την ακίνητη και κινητή περιουσία του συλλόγου σε ειδικά βιβλία.

Ο Ταμίας τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, που είναι αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση, τους ταμειακούς λογαριασμούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Ο Ταμίας καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου, όταν αυτά ξεπερνούν τα εκατό (100 €) ευρώ σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Για κάθε ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί, απαιτείται εξουσιοδότηση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από τον ίδιο.

ιε. Το οικονομικό – διαχειριστικό έτος συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό  έτος.

ιστ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αν η σχετική απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας, την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Ν.Π.Ι.Δ. και του μέλους ή συζύγου του ή εξ αίματος συγγενή του, μέχρι και τον 3ο  βαθμό.

ιζ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο (2) ημέρες με τα αυτά ποσοστά απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

α. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη τον Πρόεδρο και δύο Συμβούλους, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. στην ίδια διαδικασία και για ταυτόχρονη με το Δ.Σ. θητεία. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το όργανο αυτό δεν υπάρχει ως μονομελές.

β. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου εποπτεύει οποτεδήποτε την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά Βιβλία του Σωματείου και συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση μέλους της. Υποβάλλει δια του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και προαιρετικά στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Έκθεση για την διαχείριση και οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε θητείας του Δ.Σ. παραλαμβάνει τα διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου από το Δ.Σ. για έλεγχο. Όταν τελειώσει ο έλεγχος συντάσσει έκθεση διαχείρισης της Διοίκησης και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για απαλλαγή των υπολόγων ή καταλογισμό των ευθυνών. 

ΑΡΘΡΟ 12.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α. Σε κάθε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των άλλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού    Συμβουλίου     και Επιτροπής οικονομικού  Ελέγχου. Οι υποψηφιότητες για  τα  όργανα αυτά υποβάλλονται στον Γραμματέα του Δ.Σ. με έγγραφη δήλωση, τουλάχιστον μία μέρα (1) πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μία μέρα πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με ευθύνη του Δ.Σ. καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο που είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα  των υποψηφίων για το Δ.Σ. και των υποψηφίων για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι και επτά σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σειρά πλειοψηφίας μέχρι και τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για κάθε όργανο αριθμού των μελών του. Εκλέγονται οι επτά πρώτοι σαν τακτικά μέλη και οι τρεις επόμενοι σαν αναπληρωματικά. Αρχαιρεσίες γίνονται ακόμη και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με τη μειωμένη απαρτία των παρόντων μελών.

β. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται οπωσδήποτε μέσα στην ίδια μέρα, και διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη τακτική Γ.Σ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται δια βοής κατά την έναρξη των εργασιών και μετά την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, από μέλη του Συλλόγου που δεν είναι υποψήφια για κάποιο όργανο. Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο, έχει τη συλλογική ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, αποφασίζει αμέσως για κάθε αμφισβητούμενη περίπτωση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή άλλα συναφή ζητήματα, ελέγχει τον κατάλογο των ψηφοφόρων όσον αφορά το δικαίωμα ή όχι αυτών να ψηφίσουν, καθώς επίσης και την κατάρτιση του ονομαστικού καταλόγου των ψηφισάντων και ανακηρύσσει μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση της σταυροδοσίας, τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς για το Δ.Σ. και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Το πρακτικό ανακήρυξης  των επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται ένα αντίγραφο στην απερχόμενη διοίκηση και ένα αντίγραφο στον πρώτο επιτυχόντα για το νέο Δ.Σ., προκειμένου να συγκαλέσει τα μέλη του νέου Δ.Σ. σε διαδικασία συγκρότησής τους σε σώμα.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παραβρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα

ΑΡΘΡΟ 14.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μέλη του Συλλόγου που κατοικούν ή διαμένουν εκτός του νομού Αιτ/νίας και αντικειμενικά αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος, με επικυρωμένη έγγραφη εξουσιοδότησή τους, η οποία κατατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο στον Πρόεδρο της Γ.Σ. αμέσως πριν από τη διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως παρόντα τα εξουσιοδοτημένα μέλη και κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπροσωπεύει έγκυρα τον εντολέα του σε όλα τα δικαιώματά του. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 91 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). 

ΑΡΘΡΟ 15.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης εθελοντικές επιτροπές με σκοπό τα μέλη της να βοηθήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο στη διακίνηση των ημερολογίων, στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, στην εγγραφή νέων μελών, στην αξιοποίηση της νεολαίας, στη διενέργεια αιμοδοσίας, στην εκτέλεση έργων , στη φροντίδα του περιβάλλοντος και γενικότερα στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση του Συλλόγου. Η θητεία των επιτροπών είναι τριετής και περατώνεται ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου. Επικεφαλής των επιτροπών ορίζεται ο εκάστοτε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Στο πλαίσιο Αρχών του παρόντος Καταστατικού μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με ευθύνη του Δ.Σ. να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία του Συλλόγου και κυρίως τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως κλπ.  

β. Κάθε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το παρόν Καταστατικό, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. που υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τηρούνται παράλληλα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τα Σωματεία.Το σωματείο κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ διορίζει δικηγόρο δια την εκάστοτε δικαστική ή εξώδικη αντιπροσώπευση του συλλόγου.

γ. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από (16) δέκα έξι άρθρα συντάχθηκε με την επιμέλεια των μελών του και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα μέλη του Συλλόγου σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2009. Το καταστατικό θα υποβληθεί προς έγκριση νομίμως στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.

Αθήνα 13-12-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΛΙΟΥ


 

Δράση της διετίας που πέρασε(2009-2010)

 

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

 • Επιμέλεια στη συγγραφή,δακτυλογράφηση,ανεύρεση φωτογραφιών, δακτυλογράφηση, διόρθωση, διαμόρφωση εξώφυλλου και έκδοση του βιβλίου <<ΠΟΚΙΣΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΗΣ>>.

Σύνταξη και ψήφιση νέου καταστατικού.

 • Διοργανώσαμε ανταμώματα με συμμετοχή 500 και πλέον ατόμων με μεγάλη επιτυχία. Στο τελευταίο αντάμωμα που ήταν αφιερωμένο στους δασκάλους που υπηρέτησαν στην Ποκίστα, παρεβρέθησαν και τιμήθηκαν όλοι οι εν ζωή δάσκαλοι. Παράλληλα παρουσιάσαμε το βιβλίο της Ποκίστας ¨Ποκίστα-Οδοιπορικό μνήμης”.
 • Προσβλέποντας στη διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών των αποδήμων συγχωριανών μας με το χωριό τους αποστείλαμε το βιβλίο της Ποκίστας, ημερολόγια και DVD με τις εκδηλώσεις στο χωριό.
 • Πρωτοστατούμε στον αγώνα για τη διατήρηση των τοπικών εθίμων με εκδηλώσεις στις εθνικές επετείους, την Μεγ. Παρασκευή με την προσφορά του στολίσματων του Επιταφίου, την Κυριακή του Πάσχα, το Δεκαπενταύγουστο, του Αγίου Νικολάου,τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, των Φώτων, του Αγίου Νικολάου, την Καθαρά Δευτέρα. Φωταγώγηση και στολισμός του χωριού την περίοδο των εορτών.
 • Διοργανώνουμε εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας τόσο στην Ποκίστα όσο και στην Αθήνα.

 • Λάβαμε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο πρώην Δήμος Πυλήνης

 • Κατασκευάσαμε και συντηρούμε ιστοχώρο και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου.

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

 • Πραγματοποιήσαμε αισθητικές παρεμβάσεις στο χωριό με βελτίωση της ανηφορικής πρόσβασης στον Ι.Ν του Αγ. Νικολάου από τον επαρχιακό δρόμο.
 • Προσθέσαμε παγκάκια σε διάφορα μέρη του χωριού.
 • Αγοράσαμε και τοποθετήσαμε δύο πινακίδες καλωσορίσματος και ξεπροβοδίσματος των διερχομένων από το χωριό.
 • Βελτιώσαμε το φωτισμό του προαυλίου του Ι.Ν Αγ.Νικολάου με επισκευή φθαρμένων και προσθήκη νέων φανοστατών
 • Πραγματοποιήσαμε δεντροφύτευση με πεύκα και έλατα σε επιλεγμένα σημεία του χωριού
 • Περιφράξαμε επικίνδυνο σημείο στη τοποθεσία Γαβράκι
 • Ανακαινίσαμε την πινακίδα του σχολείου

 

Γ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

 • Στηρίζουμε τους οικονομικά ασθενέστερους συγχωριανούς μας προμηθεύοντάς τους με είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τις υπεραγορές LIDL,
 • Ενισχύουμε το σωματείο “ΑΛΚΥΟΝΗ” με χρηματικές εισφορές
 • Ενισχύσαμε τους σεισμοπαθείς της Αϊτής με διοργάνωση εράνου σε συνεργασία με την εκκλησία.
 • Συνεισφέρουμε στα έξοδα λειτουργίας, ευπρεπισμού και καθαρισμού των δύο εκκλησιών του χωριού.

 

Προγραμματισμός δράσης για την επόμενη διετία(2011-2012)

1. Προγραμματισμός ανταμώματος για τις 15 Αυγούστου 2011.

2. Συνέχιση των δεντροφυτεύσεων σε επιλεγμένα σημεία του χωριού.

3. Κλαδοκαθάρισμα των δέντρων που υπάρχουν ήδη κατά μήκος των επαρχιακών οδών και συμπληρωσή τους με νέα δέντρα.

4. Δημιουργία προτύπου αμπελώνα για την διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών αμπέλου

5. Συντήρηση παλιών μονοπατιών

6. Συνεισφορά στην επισκευή και αγιογράφηση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου όπως και του προαύλιου χώρου αυτού.

7. Βελτίωση του φωτισμού μέσα στους δρόμους του χωριού με προσθήκη νέων φανοστατών

8. Πραγματοποίηση το 2012 ανταμώματος για τους απόδημους συγχωριανούς μας.

9. Ανέγερση μαρμάρινου μνημείου προς τιμήν τους.

10. Προσπάθεια αναβίωσης και βελτίωσης του πανηγυριού το Δεκαπεντάυγουστο, συνέχιση εθίμων.

11. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού με συμμετοχή σε περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, κ.α. πρωτοβουλίες και δράσεις άλλων τοπικών φορέων.

12. Βελτίωση και ανάδειξη της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ποκίστας που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Συλλόγου.

13. Συνέχιση της φιλανθρωπικής δράσης.

14. Kατασκευή 20 τραπεζιών των δέκα ατόμων για τις ανάγκες του Συλλόγου

15. Κατασκευή προθήκης για τα εκθέματα του Συλλόγου

16. Κατασκευή και τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων

17. Δημιουργία καταλόγου με τα τηλέφωνα,τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των απανταχού Ποκιστιάνων.

Comments are closed.